Krokodille eller slange?

Hva er lettest å si av krokodille og slange? Nå forskes det på dette blant småbarn i Bergen.