De som ikke dro

De ville ikke eller kunne ikke forlate New Orleans til tross for borgermesterens evakueringsordre. Hjelpearbeidere, politi og soldater skal nå få dem ut med makt.