Over tre millioner prøverørsbarn i verden

Siden den første prøverørsfødselen for 28 år siden er mer enn tre millioner barn kommet til verden som følge av kunstig befruktning. Europa står for 56 prosent av disse fødslene, sier forskere.