Sur røyk over store deler av Sørøst-Asia

Sur røyk henger over store deler av Sørøst-Asia. På Borneo er sikten nede i 50 meter, og i Singapore har myndighetene slått helsealarm.