Orkanen John minsker i styrke

Orkanen John minsker i styrke og er blitt nedgradert til en kategori to-orkan, opplyser USAs nasjonale orkansenter.