Al-Qaida-opprørere tilbyr USA fritt leide ut av Irak