Verdensbankens handelsstøtte hjalp ikke de fattigste

Verdensbankens milliardstøtte for å fremme handel i fattige land, har i liten grad bidratt til å redusere fattigdom, viser en uavhengig studie.