Kompromiss om EU-reform

EU skal ledes av en fast president, og antallet kommissærstillinger i EU-kommisjonen skal kuttes og gå på omgang mellom medlemslandene.