Mobbes til døde

Fysiske overgrep, ydmykelser, selvmord og i noen tilfelle drap har i årevis vært hverdagskost i den russiske hær. Nå må det være nok, sier Human Rights Watch, som i en ny rapport oppfordrer myndighetene til å gripe inn for å få bedret forholdene for 800.000 vernepliktige.