«Karrieren» framfor alt

Utanrikstenesta har eit lukka rekrutteringssystem. I prinsipp blir ytterst få stillingar ved utestasjonane lyst ledig. Rekruttering skjer med at tilsette i UD kan «melde interesse» til stillingar som «forventast å bli ledige», skriv journalist Vidar Ystad.