De lager nytt internett

Web'en, eller internett, ble utviklet ved forskningslaboratoriet CERN i Geneve. Nå lager de noe nytt. Det kalles Grid.