Kina håper på nedgang i forurensingen i år

Kina håper at økningen i forurensning av landets miljø kan snus til nedgang i løpet av året. Kineserne har for første gang lagt fram en nasjonal handlingsplan for reduksjon i utslipp av klimagasser.