Japan vurderer reaksjoner <br/>mot Burma

Japan vurderer å innføre sanksjoner eller andre tiltak overfor militærjuntaen i Burma.