Religiøse ledere i front

Flere religiøse ledere har gått i front for samfunnsendring, men munkene i Burma er i en særstilling. De kan rett og slett velte militærjuntaen ved å snu tiggerskålen på hodet.