Flygelederstreik ventet i Frankrike

Flytrafikken i og over Frankrike blir trolig forstyrret torsdag. Franske flygeledere vil etter alt å dømme delta i en landsomfattende streik i offentlig sektor.