Vil angripe iranske atomanlegg

Et flertall av amerikanerne går inn for et militært angrep mot Iran hvis lederne i Teheran viderefører sitt atomprogram.