Iran utelukker stans i anrikningen av uran

Iran vil ikke føye seg etter FNs krav om å stanse anrikningen av uran innen 21. februar.