Norge ga penger til Taliban-skoler

Norge har gitt støtte til skoler i Pakistan som er stengt fordi de støtter Taliban. UD sier det er Pakistans oppgave å holde oversikt over skolene som får norsk bistand.