• Justisdepartementet har ifølge VG siden september forberedt seg på forhandlinger med Den demokratiske republikken Kongo om soningsoverføring for Tjostolv Moland og Joshua French.

Forbereder soning i Norge for French og Moland

Justisdepartementet har i hemmelighet begynt arbeidet med å få Tjostolv Moland og Joshua French overført til Norge ved en eventuell rettskraftig dom.