Tvangskristner flodbølgeofre

Flodbølgeofre i Thailand tvinges til å bli kristne før de får hjelp av enkelte frikirkelige hjelpeorganisasjoner, skriver Svenska Dagbladet.