Bør Island innføre euro?

Et av de største temaene som diskuteres på Island nå, er om landet skal gi slipp på kronen og gå over til euro som betalingsmiddel.