Økt sysselsetting i Sverige

Sysselsettingen i Sverige stiger, mens arbeidsledigheten synker, viser de siste tallene fra det svenske Statistiska centralbyrån (SCB).