Uværskaos i Vest-Europa

Minst 14 mennesker har mistet livet som følge av det voldsomme uværet i Vest-Europa.