Musharraf fester jernkloen om Pakistan

Pakistans president Pervez Musharraf var til slutt trengt så langt opp i hjørnet at han satte grunnloven til side og innførte unntakstilstand. Musharraf møter motstand og fordømmelse både hjemme og ute.