Overgrepene øker i Zimbabwe

Politiet stadig oftere utsetter opposisjonelle for vold og tortur, slår Amnesty International fast.