Russland trekker seg fra CFE-avtalen

Russland har trukket seg fra CFE-avtalen som begrenser antallet konvensjonelle våpen i Europa.