Castro fortsatt sjefsideolog

Fidel Castro vil fortsatt være sjefsideologen på det kommunistiske Cuba.