Seks drept i skoleskyting

Seks mennesker ble drept og 18 skadd i en ny blodig skyteepisode på et amerikansk universitet torsdag.