Rashido Manjoo bekrefter at hun under arbeidet med rapporten, også er blitt stoppet og nektet adgang til et lukket mottak for kvinnelige flyktninger.

I en innledende rapport om vold mot kvinner opplyste den sørafrikanske menneskerettighetseksperten at rettsvesenet og politiet har oppmerksomheten rettet mot skadelig praksis som tvangsekteskap og omskjæring, men overser farene ved den sexistiske kulturen som finnes i landet.

Manjoo sa under en pressekonferanse tirsdag at hun hadde gjort funn av sexisme i Storbritannia som var på et nivå som ikke eksisterer i andre land hun tidligere hadde gjort undersøkelser. Hun trakk også fram at britiske medier, som bedriver en oversexualisering av unge personer, spesielt kvinner, bør utfordres på dette.

I rapporten for øvrig peker Manjoo på at etniske minoriteter og innvandrere er uforholdsmessig oftere rammet av vold i hjemmet, og at de er overrepresentert i fengsel. (NTB)