Robert James Campbell skulle ha fått giftsprøyten tirsdag kveld lokal tid. Henrettelsen ville ha vært den første etter den mislykkede henrettelsen av Clayton Lockett i Oklahoma i slutten av april.

Han ble forsøkt tatt av dage med en ny, uprøvd giftblanding, og døde først etter at det hadde gått 43 minutter. Det så ut som at han hadde store smerter før hjertet til slutt stanset som følge av et infarkt.

Campbells advokater har krevd at henrettelsen hans måtte stanses og at han må få forsikringer om at han ikke vil lide samme skjebne som Lockett.

Denne søknaden ble avvist. Ankedomstolen i Texas valgte i stedet å utsette henrettelsen slik at det kan gjøres en ny vurdering av hvorvidt Campbell er mentalt tilbakestående.