• (1/2)
    BERGA: Ein seks månader gammal baby blir berga av sjøfolk frå Kristian Gerhard Jebsens Skibsrederi (KGJS) i Bergen, midt ute i Middelhavet. Dei aleine har berga 400 menneske hittil i år. FOTO: libya

Norsk flyktninghjelp på trappene i Middelhavet

Her bergar sjøfolk frå Kristian Gerhard Jebsens Skibsrederi (KGJS) ein seks månader gammal baby.