• FOTO: MANPREET ROMANA

NATO angrep, NATO-sjefene visste ingenting

To av NATOs største og mest omdiskuterte operasjoner i Afghanistan ble satt i gang uten at NATOs generalsekretær, de allierte eller NATOs øverste politiske råd var informert.