Russland er i dag en av det syriske regimets viktigste allierte og den største våpenleverandøren til regjeringshæren. Men Putin signaliserer at han ikke ønsker å gå aktivt inn i krigen, selv om USA skulle bestemme seg for et angrep.

— Vil vi hjelpe Syria? Det vil vi. Vi hjelper dem nå. Vi leverer våpen, vi samarbeider på det økonomiske feltet, og jeg håper vi vil samarbeide mer på det humanitære feltet for å gi hjelp til sivile som i dag er i en vanskelig situasjon, svarte Putin etter å ha fått spørsmål om Russland vil hjelpe Syria dersom landet angripes.

Putins uttalelser er dermed i tråd med andre russiske tjenestemenn som sier at Russland ikke vil la seg bli trukket inn i konflikten.