Det regner nå aske ned i vannreservoaret fra den voldsomme skogbrannen, melder lokale tjenestemenn.

Brannmannskapene sliter med å få kontroll over brannen. Vanskelige terrengforhold gjør slukkingsarbeidet krevende.

Californias guvernør Jerry Brown advarer om at brannen i Sierra Nevada-fjellene også truet San Franciscos strømforsyning.

Brannen har allerede ødelagt noe av infrastrukturen som sørger for elektrisitet til San Francisco.