Framgangsmåten til gisseltakeren avviker fra handlingene til IS, sier flere eksperter til VG.

— IS har oppfordret enkeltindivider til å handle, men har bedt om drap på sine fiender og angrep på myndighetspersoner. Så langt ser ikke dette ut til å være helt i tråd med den oppfordringen, sier Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).

Da gisseltakeren tok seg inn i kafeen Lindt Chocolate Café i sentrum av Sydney, hadde han et flagg som lignet IS-flagget, med den islamske trosbekjennelsen skrevet på arabisk. Han skal imidlertid ha krevd å få IS-flagget.

— At politiet fortsetter å forhandle med ham, og ikke går til en væpnet motaksjon, kan tyde på at de tror de kan ha med en mentalt ustabil person å gjøre, sier Lurås.

Han støttes av terrorforsker Magnus Ranstorp.

— At det tilsynelatende er en enkeltperson som gjennomfører aksjonen, og at gislene blir vist fram mot vinduet, tyder på at det ikke er en veldig gjennomtenkt aksjon, sier han til avisen.