• BLÅSER SØROVER: Dette satellittbildet tatt 5. mai viser hvordan den mørke askeskyen blåser østover og sørover fra Island. Foto: NASA

Går klar av asken

Lite sannsynlig med aske over Vestlandet nå. Men om flyet går, spørs hvor du skal.