• I RETTEN: Joshua French og Tjostolv Moland sammen med sin norske forsvarer Morten Furuholmen. FOTO: Junge, Heiko

Grillet om militære ID-kort

Militære ID-kort til Tjostolv Moland og Joshua French ble viet stor oppmerksomhet under rettssakens andre dag.