Utenriksminister John Kerrys innsats for å berge prosessen han har jobbet så iherdig med, står i fare for å kollapse etter at Israel kunngjorde planer om enda flere boliger på okkupert palestinsk jord, og palestinerne søkte medlemskap i FN-organisasjoner.

Talsmann i Det hvite hus, Josh Earnest, sier at de ensidige tiltakene var lite produktive, men at USA trass i de dystre signalene fortsatt tror på en diplomatisk løsning.

— Det fins en diplomatisk vei framover til en sikker og trygg jødisk stat som eksisterer side om side med en uavhengig og trygg palestinsk stat, sa han.

Skylder også på Israel

Mesteparten av mediedekningen i USA har fokusert på den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' beslutning om å undertegne 15 internasjonale traktater og dermed søke medlemskap i en rekke FN-organisasjoner.

Palestinerne har lenge sagt at de vil søke internasjonal anerkjennelse om deres håp om en uavhengig stat fortsetter å undergraves av en paralysert fredsprosess og ulovlig israelsk boligbygging på området de vil ha som sin framtidige stat.

Earnests kommentarer syntes å være et forsøk på å legge noe av skylden for den prekære situasjonen på Israel.

Amerikanske forhandlere var svært opprørt over at Israel tirsdag utstedte nye anbud for bygging av over 700 bosetterhjem i Gilo i den okkuperte palestinske delen av Jerusalem.

Leter etter utvei

Obama-administrasjonen jobbet onsdag med å finne en måte å få forhandlingene på sporet igjen fram mot og forbi siste frist 29. april

Earnest sa at forhandlingsteamet under ledelse av Martin Indyk fortsatt var på plass i regionen og natt til torsdag skulle møte begge parter i et forsøk på å løse opp knuten.

Trass i initiativet for å søke FN-anerkjennelse, insisterte den palestinske ledelsen på at Abbas fortsatt tror på USAs fredsforsøk og vil at forhandlingene fortsetter.

Den siste krisen ble utløst da Israel nektet å løslate den siste gruppen på 26 fanger som Israel hadde lovet å sette fri i løpet av fredsprosessen.

Det førte til at palestinerne følte de ikke lenger var forpliktet av løftet om å utsette alle initiativ overfor FN så lenge prosessen pågikk.

Palestinerne er også oppgitt over at Israel fortsatte å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden, til tross for Kerrys løfte om at byggingen skulle dempes under forhandlingene. Boligbygging på okkupert jord er brudd på folkeretten.

Israels utenriksminister Avigdor Lieberman sa for sin del at Israel har gjort alt de kunne for en fredsavtale, og at ballen nå er på palestinernes banehalvdel.

Krise fra start

Kerry iverksatte forhandlingsprosessen i juli i fjor, trass i utbredt skepsis mot at han skulle lykkes der president Barack Obama mislyktes i sin første periode. Målet er en rammeavtale for en framtidig fredsavtale.

Samtalene var allerede i utgangspunktet i krise på grunn av Israels bygging på områder som i henhold til en framtidig avtale skulle være palestinske. Verre ble det da Israel satte fram et krav om at palestinerne anerkjenner Israel som en jødisk stat.

Palestinerne svarer at de for lengst har anerkjent Israel, men på grunn av bekymring for det kristne og muslimske palestinske mindretallet i Israel vil de ikke anerkjenne landet som en stat bare for jøder.

Kerry kom på krisereise til regionen mandag og satt i lange samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu, men han avlyste et møte med Abbas og reiste igjen da Israel kunngjorde Gilo-boligene, og Abbas kunngjorde sitt FN-initiativ.