• TUNGT TIÅR: Ofre for overgrep fra katolske prester ønsker å stille Pave Benedikt for en internasjonal domstol.

Det mørke tiåret

Pave Benedikt XVI abdiserer fra en kirke i historisk krise.