• SJØFUGL I KAMP FOR LIVET: Sjøfugl dør, fisket ødelegges - og oljeselskapet kjemper for å vinne kampen mot oljesølet. FOTO: CARLOS BARRIA

BP i kamp mot tiden

Bygger enorm trakt for å samle opp oljen i Mexicogolfen.