Victoria takket Sverige for sin prins

Etter å ha blitt hyllet av sangere på Lejonbakken ved Stockholms slott, tok kronprinsesse Victoria ordet for å takke det svenske folket.