Eurolandene samles til nytt krisemøte

Lederne for eurolandene er innkalt til et nytt møte i Brussel for å drøfte gjeldskrisen torsdag neste uke.