• RELIGION OG DEMOKRATI: Av dei som har uttrykt seg positive til kuppforsøket, finn ein flest av dei såkalla islamkritikarane på ytre høgrefløy. Dei meiner at Erdoğan driv med ei islamisering av Tyrkia, sjølv om det finst få haldepunkt for at lovverket vert meir religiøst, skriv Morten Myksvoll frå Istanbul. FOTO: Reuters

Tyrkias sekulære myte

Det er militæret, ikkje Erdoğan, som har opna døra for islamismen i Tyrkia.