— Dette er den første rapporten hvor vi ser indikasjoner på en liten ozonøkning. Det betyr at friskmeldingen av ozonlaget, når det gjelder total mengde ozon, nå har startet, sier Geir Braathen i Verdens meteorologiske organisasjon (WMO).

Beskyttende lag

Ozonhullet over Antarktis har også sluttet å vokse, men det vil ta et tiår før det begynner å krympe, heter det i rapporten som er utarbeidet av FN i samarbeid med WMO.

Det største registrerte ozonhullet var på om lag 30 millioner kvadratkilometer i 2006. Hullet dekker nå 20 millioner kvadratkilometer, som er stort nok til at månen kunne passert igjennom.

Ozonlaget beskytter livet på jorda mot ultrafiolette stråler fra sola. UV-strålene kan blant annet ødelegge vegetasjon og føre til hudkreft.

Før klimatoppmøte

Ozon-rapporten ble publisert knappe to uker før et FN-toppmøte om klimaendringer i New York.

— Internasjonale tiltak for ozonlaget er en stor miljøsuksess. Dette bør oppmuntre oss til sammen å takle den enda større utfordringen - klimaendringene - raskt, sier generalsekretær Michel Jarraud i WMO.

Hovedårsaken til ozonuttynning antas å være menneskeskapte utslipp av såkalte KFK-gasser. Disse utslippene ble kraftig begrenset etter inngåelsen av en internasjonal avtale i Montreal i 1987.