Krimkrisen endte med at halvøya løsrev seg fra Ukraina og ble annektert av Russland i mars.

I forkant av løsrivelsen ble russiske soldater med umerkede uniformer utplassert på Krim. USAs utenriksdepartement antyder at noe lignende kan ha skjedd da væpnede menn okkuperte offentlige bygninger i Øst-Ukraina lørdag.

— Mange av de militante hadde på seg skuddsikre vester og kamuflasjeuniformer hvor merkene var fjernet, og de hadde russiske våpen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Videre heter det at «operasjonene» i Øst-Ukraina har mange likhetstrekk med dem som ble iverksatt på Krim i slutten av februar.

— Hendelsene 12. april er en sterk indikasjon på at Russland nå bruker samme taktikk i Øst-Ukraina som på Krim, skriver utenriksdepartementet.

Russland forsøker ifølge departementet å nøre opp under separatisme, undergrave Ukrainas suverenitet og kontrollere Ukraina i strid med folkeretten.