— Utenriksdepartementet stiller seg uforstående til at Islamsk Råd Norge skulle stå på en slik liste. Vi har instruert ambassaden om å ta kontakt med myndighetene i De forente arabiske emirater, og det er allerede sendt en note til utenriksdepartementet i Abu Dhabi der Norge ber om en forklaring, skriver Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i en epost til NTB.

— Islamsk råd er en viktig partner for norske myndigheter i kampen mot ekstremisme, heter det videre.

Utenriksminister Børge Brende (H) har i helgen besøkt De forente arabiske emirater i forbindelse med en høynivåkonferanse, og han satt søndag på et fly på vei tilbake til Norge, ifølge UDs pressevakt.

Brende hadde også samtaler med landets myndigheter, men det at Islamsk Råd er ført opp på landets terrorliste, ble ikke nevnt.

Den norske regjeringen har ifølge UD ikke vært kjent med at Islamsk Råd er stemplet som en terrororganisasjon i det oljerike landet. De forente arabiske emirater er en nær alliert til både Saudi-Arabia og USA.