FN-bygningen i New York evakuert

Barna hadde kommet fra hele verden og skulle presentere sine syn for FNs sikkerhetsråd da FN-bygget måtte evakueres. En gasslekkasje var trolig årsaken.