- Jeg hører skudd

Statoil-ansatte i Egypt hentes hjem.