Resolusjonsutkastet krever også at Syria straks må åpne opp sine våpenanlegg for inspektører fra FN for å unngå straffereaksjoner.

Frankrike ønsker at resolusjonen skal vise til kapittel sju i FN-charteret, som åpner for «nødvendige tiltak».

Dersom Sikkerhetsrådets øvrige medlemmer går med på dette, åpnes det i praksis for bruk av militærmakt mot Syria. Russland, som har vetorett i Sikkerhetsrådet, har vanskelig for å godta dette, sier FN-diplomater.

Holder Assad ansvarlig

Frankrike ønsker også at Sikkerhetsrådet skal holde Syrias president Bashar al-Assad direkte ansvarlig for angrepet mot Ghoula utenfor Damaskus 21. august, der hundrevis av mennesker etter alt å dømme ble ofre for kjemiske stridsmidler.

Assad-regimet nekter for å ha brukt kjemiske våpen og anklager opprørere for å stå bak. FN-inspektørene som har vært på stedet har ennå ikke lagt fram sin rapport.

Det franske resolusjonsutkastet kommer som et svar på et forslag fra Russland, om å sette Syrias kjemiske våpen under internasjonal kontroll med sikte på å ødelegge dem.

Syria har gått med på det russiske forslaget, som også har fått forbeholden støtte fra USA, senest i en tale president Barack Obama holdt tirsdag.

Haag-domstolen

Frankrikes resolusjonsutkast tar også til orde for å la Den internasjonale straffedomstolen i Haag vurdere krigsforbrytelser begått i Syria, noe også Russland vil ha tungt for å svelge.

Ifølge FN-diplomater diskuterte USA og Storbritannia tirsdag det franske utkastet til resolusjon, og det skal nå diskuteres med vetomaktene Russland og Kina.

USAs utenriksminister John Kerry og hans russiske kollega Sergej Lavrov møtes torsdag i Genève, både for å diskutere detaljene i det russiske forslaget til løsning på Syria-krisen og det franske utkastet til resolusjon i Sikkerhetsrådet.