Vil sjekke japansk mat

Bør kontrolleres for radioaktiv stråling, mener EU-kommisjonen.